Maandishi ya Latin ikilinganishwa na Lakeside

Latin Lakeside Kubwa

Matamshi

a a A aa
b b B ba
c c C cha
d d D da
e e E ee
f f F fa
g g G ga
ng' x X ng'a
h h H ha
i i I ii
j j J ja
k k K ka
l l L la
m m M ma
n n N na
o o O oo
p p P pa
q q Q kidoko
r r R ra
s s S sa
t t T ta
u u U uu
v v V va
w w W wa
y y Y ya
z z Z za