Nambari za Lakeside

Numbers

Nambari

Matamshi

0 0 Sufuri
1 1 Moja
2 2 Mbili
3 3 Tatu
4 4 Nne
5 5 Tano
6 6 Sita
7 7 Saba
8 8 Nane
9 9 Tisa
10 10 Kumi